دكترسید حسن هاشمی

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

معاونان و مشاورین

1

دكتر ایرج حریرچی

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

2

دکتر داود دانش جعفری

مشاور عالی وزیر

3

دکتر سیّدمحمدهادی ایازی

معاون امور اجتماعی

4

دکتر سید علی صدرالسادات

معاون توسعه مدیریت و منابع

5

دکتر باقر لاریجانی

معاون آموزشي

 

6

دکتر غلامرضا اصغری

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو

 

7

دکتر رضا ملک زاده

معاون تحقیقات و فناوری

 

8

دكتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

 

9

دکتر علی رضا رییسی

معاون بهداشت

 

10

دکتر ابراهیم گلمکانی

معاون حقوقی و امور مجلس

 

11

دكتر محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی، دانشجویی

 

12

دكتر محمود خدادوست

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی

 

13

مریم حضرتی 

معاون پرستاري

 

 14

 

دکترعلی اکبر حقدوست

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 

 

15

دکتر سیدمحمود تارا

رییس دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

16

دکتر حسین کشاورز

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

 

17

دکتر عباس زارع نژاد

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی

18

دکترمحمد توکلی

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

19

 دکتر رسول دیناروند

 مشاور وزیر

 

20

دکتر علی اکبر سیاری

مشاور وزیر

21

دكتر محسن اسدی لاری

قائم مقام وزیر در امور بین الملل

22

سیدرضا سیدعلیخانی

رییس مرکز حراست

 

 

 

23

دكتر علیرضا بیگلری

رییس انستيتو پاستور ايران

24

دكتر علی اکبر پورفتح الله

مديرعامل سازمان انتقال خون ايران

25

دكتر حسن امین لو

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء

 

26

دکتر حسین کشاورز

سرپرست دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

 

27

 

 

 

28

دکتر شهلا خسروی

مشاور وزیر در امور مامایی

  

29

محمد میرزابیگی

مشاور وزیر و دبیر ستاد امور کارآفرینی و اشتغال

 

30

دکتر محمدرضا نوروزی

مشاور وزیر در امر بیمارستان های خصوصی کشور

 

 

 

 

 

31

دکتر بهرام عین اللهی

مشاور و نماینده وزیر در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

 

32

دکتر محمدرضا ظفرقندی

مشاور و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی

 

33

سید محمدهادی موسوی

مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران

 

34

دکتر محمدحسین نیکنام

مشاور وزیر در امور بین الملل

 

  

36

دکتر محمدرضا منصوری

مشاور و نماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

 

37

دکتر فریدون نوحی

 مشاور و نماینده وزیر در شورای عالی برنامه ریزی پزشکی

 

38

دکتر سعید تاملی

مشاور وزیر بهداشت در امور پزشکان عمومی

39

دکتر صیاد یوسفی

فرمانده بسیج مرکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

40

دكتر ساره محمدی

مشاور وزیر در امور زنان

 

41

مهندس سید ابراهیم رئیسیون

مشاور وزیر در امور مشارکت های اقتصادی

 

 42

دکتر محمدتقی جغتایی

مشاور وزیر در امور توانبخشی43

دکتر احمدعلی نوربالا

مشاور وزیر در امور سلامت روان