دبير ستاد مركزي اردوهاي جهادي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی، دكتر محمد تاج فرد به عنوان دبير ستاد مركزي اردوهاي جهادي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي منصوب شد.
 شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون اجرائی حوزه وزارتی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر حسین کشاورز مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی، سید محسن میر­معینی به عنوان معاون اجرائی حوزه وزارتی منصوب شد.
 شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی خوی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، دكتر جواد آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشکده علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی خوی منصوب شد.
 شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ویژه دختران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، دکترمحمد رضا فراهانی به عنوان رئیس دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور ویژه دختران منصوب شد.
 شنبه ٧ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تایید حکم ریاست سه رییس دانشگاه های علوم پزشکی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: بر اساس تبصره 3 ماده واحده «تفویض صلاحیت انتخاب روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی» و با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ روسای سه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موفق به کسب رای اعتماد از کمیته مذکور شدند.
 سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
ریاست دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی منصوب شد
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی و رییس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی، امیر للـه گانی به عنوان ریاست دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات دانشجویی منصوب شد.
 سه شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگان منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دكتر سیدحسین داودی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني هرمزگان منصوب شد.
 شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، دکتر محمدحسین آیتی به عنوان دبیر کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شد.
 دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر حمیدرضا اینانلو به عنوان سرپرست امور بین الملل سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس دومین جشنواره فیلم سلامت منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر سید محمد هادی ایازی به عنوان رئیس دومین جشنواره فیلم سلامت منصوب کرد.
 دوشنبه ١١ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت:
رییس دفتر آمار و فنآوری اطلاعات منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،سمت دکتر سیدمحمود تارا از سرپرست دفتر آمار و فنآوری اطلاعات به رییس این مرکز ارتقا یافت.
 شنبه ٢ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت؛
قائم مقام برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر حسام الدین علامه به سمت قائم مقام برنامه ریزی و نظارت معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد.
 شنبه ٢ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت؛
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر امیر للـه گانی به سمت مدیر کل فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 شنبه ٢ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس کمیته سلامت نوروزی سال 1396 – 1395 منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر خسرو صادق نیت رییس مرکز سلامت محیط و کار، مهندس سیدرضا غلامی به عنوان رییس کمیته سلامت نوروزی سال 1396 – 1395 منصوب شد.
 دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد
طی حکمی از سوی سید علی صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، مهدی امین زاده به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.
 دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدمحمود تارا سرپرست دفتر آمار و فناوری اطلاعات، دکتر رضا حبیبی ساروی به عنوان معاون دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی منصوب شد.
 يکشنبه ١٩ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت :
عضو و دبیر حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دکتر سید سجاد رضوی به عنوان "عضو و دبیر حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" منصوب شد.
 سه شنبه ١٤ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
سرپرست دانشگاه علوم پزشكي یاسوج منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دكتر اورنگ ایلامی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني یاسوج منصوب کرد.
 سه شنبه ١٤ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
طی احکامی از سوی وزیر بهداشت :
رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی و رئیس جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت منصوب شد
وزیر بهداشت طی احکامی جداگانه دکتر محمد رضا فراهانی را به عنوان "رئیس شورای سیاستگذاری دهمین جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی" و "رئیس جشنواره دانشجوی نمونه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" منصوب کرد.
 يکشنبه ٥ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت؛
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان منصوب شد
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر سیامک واحدی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني کردستان منصوب کرد.
 شنبه ٤ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>