چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
نائب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:
تغییر در فرهنگ مردم کلید کنترل بیماری های غیرواگیر است
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون بین الملل اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
برگزاری پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در بهمن ماه سال جاری در ایران
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون درمان وزارت بهداشت درهمایش روسای بیمارستان های دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل:
برای احیای گردشگری سلامت پیمان ببندیم
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه:
بهترین راه دیپلماسی، گردشگری است
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در همایش روسای بیمارستانهای دارای واحد پذیرش بیماران بین الملل:
بخش خصوصی، مهمترین رکن توسعه توریسم سلامت است/ دستگاه های تبلیغاتی از سرمایه پزشکی ایران مراقبت کنند
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدير كل دفتر نظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت:
با هم افزايي و تعامل همه دستگاههای ذیربط، گردشگري سلامت ارتقا می یابد
 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>